พิพิธภัณฑ์ภัยพิบัติ
อยู่ในพิพิธภัณฑ์เด็ก อาคารภัยพิบัติ
 
 
เราเป็นทีมงานคนหนุ่มทีีมีช่างระดับคุณภาพ จากประสบการณ์ที่สะสมสู่ผลงานที่คุณต้องประทับใจ
ทั้งงานขนาดเล็กและงานขนาดใหญ่ รับจัดสร้างชุดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ งาน Event,
บูทแสดงสินค้า งานตกแต่งห้องสมุด และศูนย์เรียนรู้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ร่วม 10 ปี
ผลงานเป็นที่เชื่อถือ ราคามิตรภาพ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องงบประมาณการจัดสร้าง